Andreas Ekström

Intro

Andreas liten

Hittills

5C04C647-5B3C-4954-BFF6-C52AE35A335D

Föreläsningar

Böcker

Länkar

Om upphovsrätt

English

Som officiant

Hahahahahaha

Förresten. Grattis, Piratpartiet, till era 0,6 procent i valet! Och Osynliga partiet, vars politiska metod främst har varit sabotage, grattis till att ha nästan inte ha fått en enda röst! Verkligen stora folkrörelser!

Dra nu en slutsats om vad demokrati är för något. Om hur många vanliga människor som tycker som ni, och hur många som inte gör det.

Fundera gärna, för all del, också över den komplicerade frågan om vad det innebär för demokrati, debatt och samhällsutveckling att någon gör anspråk på mandat för att i representativ demokrati styra nästan allt samhället tar sig för – men bara har en enda fråga på sin agenda.