Hårda fackta

Jag har fått en fin present med posten. Boken ”Din upphovsrätt och andras” av Kerstin Ahlberg. Det är Svenska journalistförbundet som ligger bakom utskicket.

Att kalla mig antifacklig vore alldeles för starkt, men jag har många gånger hittills i livet sett milt uttryckt tveksamma resultat av fackligt arbete – och förhåller mig oftast kanske åtminstone en smula avvaktande.

Men allt sådant ändras ju, bara man får förtroende för en person.

SJF:s ordförande heter Agneta Lindblom Hulthén, och är en stark och klok debattör. Inledningsvis hade jag lite svårt för hennes stil, och tyckte kanske att hennes löneanspråk (hon begärde och fick något i stil med 60 000 vill jag minnas) var i mesta laget.

Nu tycker jag att hon har visat sig värd det, helt och fullt. Den tanken slår mig när jag läser hennes förord till Kerstin Ahlbergs bok. Hon skriver rappt och glödgat, men inte halsstarrigt eller osakligt. Hon är samtida. Inte verklighets- eller teknikfientlig. Helt enkelt en bra ordförande för SJF.

Upphovsrätten är nu under ett enormt angrepp – dels från skickliga debattörer, dels från en oinformerad bred allmänhet som på grund av tekniska förändringar kunnat ändra sitt beteende och sin mediekonsumtion. Vi som tror att en stark upphovsrätt (om än moderniserad) är en förutsättning för en framtida stark kultur måste ta diskussionerna.

Därför är SJF:s initiativ med att distribuera ”Din upphovsrätt och andras” rakt igenom lysande.