Hatten av för Björnsson

För en tid sedan skrev Anders Björnsson detta i Expressen, om sekularisering och humanism. Jag tycker att han hittar flera avgörande definitioner och formuleringar, och hade det inte varit för den där hatten på bylinebilden hade jag nog utnämnt detta till en av årets tre bästa journalistiska texter hittills.

Nu blir det av hattekniska skäl omöjligt, men jag vill ändå rekommendera den, samt svaren på debatten som finns nedanför artikelkommentarerna. (Christer Sturmark är skicklig när han där vänder på begreppen, även om jag inte är säker på att han har rätt i allt.)