Andreas Ekström

Intro

Andreas liten

Hittills

5C04C647-5B3C-4954-BFF6-C52AE35A335D

Föreläsningar

Böcker

Länkar

Om upphovsrätt

English

Som officiant

Ingen WC-anka precis

”If at first you don’t succeed, try, try and try again.
Then give up. There’s no use being a damned fool about it.”

Citatet tillskrivs WC Fields. Jag tycker att det är briljant. En sorts avvägning mellan hårt arbete och ett malmöitiskt avafan.