Ingen WC-anka precis

”If at first you don’t succeed, try, try and try again.
Then give up. There’s no use being a damned fool about it.”

Citatet tillskrivs WC Fields. Jag tycker att det är briljant. En sorts avvägning mellan hårt arbete och ett malmöitiskt avafan.