Liten bit bara

Jobbar med tillblivelsekapitlet i dag. Det här ingår:

”Solen lyste över Kalifornien, och alldeles extra över Stanford University utanför San Francisco. Det var 1995, och vår i luften. Den 21-årige doktoranden Sergey Mikhailovich Brin hade fått i uppdrag att visa några tilltänkta forskarstudenter runt. Han fick sådana uppdrag ibland eftersom han passade för det. Han var rapp i talet, snabb i tanken och en självklart social människa som hade lätt för att prata med nästan vem som helst, så länge ett viktigt kriterium möttes av motparten: intellektuell spänst.

Sergey Brin gillade motstånd.”

Och det här:

”Mer än något annat förenas Larry Page och Sergey Brin av ett slags bildningsideal, en extremt välutvecklad och snart helt gemensamt formulerad idé om hur man som människa bör vara, enkelt uttryckt. Vilka värden som kommer först. Hur man i varje steg bör söka större förståelse, hur man aldrig ska gå någonstans utan att tänka åtminstone något lite på vad som skulle ha hänt om man hade gått åt andra hållet. De gick båda på Montessori-skolor, där pedagogiken bygger på ett tidigt personligt ansvar för det egna lärandet.

Den vanligaste kritiken mot Maria Montessoris idéer är att de inte betonar samarbete och kollektiv kraft i tillräcklig utsträckning, att de fostrar vassa individualister men aldrig lagspelare. Hur mycket Larry Page och Sergey Brin är präglade av sin Montessori-tid är förstås en öppen fråga. Man kan absolut kalla dem utpräglade individualister. Men Larry Page och Sergey Brin är utpräglade individualister som har gjort ett avgörande undantag: det för varandra.”

0 svar på “Liten bit bara

  1. Ja, du vet att jag tycker att det här är ett spännande projekt, delvis på grund av att det är öppet. Nu undrar jag om du vill ha feedback på de här texterna? Lite benhård kritik, i all välmening?

  2. Men, det måste jag säga också: Framför synpunkter på ett sådant sätt att jag har bästa nytta av dem… Och var också beredd på att jag kanske inte följer alla de råd jag får!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *