Nu gör Svenskan…

…det som alla medier med självklarhet borde göra. Kolla här bara.

Fler kommentarer i frågan finns till exempel hos Annina Rabe.

Och min blygsamhet lägger inga som helst hinder i vägen när jag nu stillsamt påpekar att Svenskan i varje detalj och till punkt och pricka har följt den plan jag la upp i Journalisten för knappt ett år sedan.

***

Här har ni ett exempel på en fin rättelse, tagen från Sunday Times i England. För att få chansen att skriva så här i en rättelse måste man verkligen se till att ta höjd i den ursprungliga artikeln…

An article about Lord Lambton (“Lord Louche, sex king of Chiantishire”, News Review, January 7) falsely stated that his son Ned (now Lord Durham) and daughter Catherine held a party at Lord Lambton’s villa, Cetinale, in 1997, which degenerated into such an orgy that Lord Lambton banned them from Cetinale for years. In fact, Lord Durham does not have a sister called Catherine (that is the name of his former wife), there has not been any orgiastic party of any kind and Lord Lambton did not ban him (or Catherine) from Cetinale at all. We apologise sincerely to Lord Durham for the hurt and embarrassment caused.