Andreas Ekström

Intro

Andreas liten

Hittills

5C04C647-5B3C-4954-BFF6-C52AE35A335D

Föreläsningar

Böcker

Länkar

Om upphovsrätt

English

Som officiant

Tunn, tunnare, TU

Om det finns regler för hur oengagerat en medierelaterad organisation får bygga en medierelaterad sajt, så tror jag att Tidningsutgivarna med fet marginal har brutit mot dem.

Tidningsutgivarna, är det ni som är den enade fronten mot framtiden? Arbetslöshet och omskolning hotar vid horisonten om ni inte styr upp det där.