0 svar på “Offer för piratkriminalitet berättar

 1. Så vad handlar denna snyfthistoria egentligen om?

  Ja – att det sk ”illegala spelet” blev nedladdad i större mängder än den aktuella försäljningen vilket inte är något förvånansvärd. – Att författarna till artikeln ägnar sig åt taskspeleri och helt felaktig kallar det för ”stöld” bidrar bara till att artikeln inte kan tas på allvar

  Det som är viktig är att man inte kan bevisa att man har förlorad några reella (verkliga) inkomster eller lidit några reella förluster dvs att man hade såld mer om människorna inte hade kunnat ladda ned denna illegala versionen – lika lite som man kan bevisa att t ex musik- eller filmbolag lider verkliga förluster pga piratkopieringen – Man bara antar att så är fallet trots alla bevis i form av vetenskapliga studier som hävdar motsatsen

  Det som är viktig är att att man begriper att upphovsrätten inte är skapad för att hålla försäljningen av immateriella produkter uppe

  Det som är viktig är att – enligt FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna artikel 27:2 – en kreatör endast kan åtnutja skydd för kommersiellt missbruk av hans verk – dvs att någon använder sig av hans verk för att berika sig själv – t ex att ett företag använder en kreatörs verk – en bild – en text – en låt etc i sin verksamhet utan kreatörens medgivande eller utan att betala kreatören för användningen
  Link: http://www.google.se/#hl=sv&gs_rn=11&gs_ri=psy-ab&cp=5&gs_id=i&xhr=t&q=fns+allmänna+förklaring+om+de+mänskliga+rättigheterna&es_nrs=true&pf=p&sclient=psy-ab&oq=fns+a&gs_l=&pbx=1&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.45921128,d.bGE&fp=676cd3b82c1811bc&biw=1920&bih=889
  Och jag citerar:
  ”Var och en har rätt till skydd för de ideella och materiella intressen som härrör från vetenskapliga, litterära och konstnärliga verk till vilka han eller hon är upphovsman.”
  Detta visar klart att en kreatör endast kan få skydd för materiella intressen (dvs pengar) som härrör (uppstår) från hans verk – Notera att inga materiella intressen uppstår när hans verk fildelas – Den sk illegala fildelningen sker utan att någon av de inblandade personer tjänar pengar – Man delar utan kommersiella vinstintressen de filer man själv har på sina hårddiskar.

  Det som är viktig är att – enligt FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna artikel 19 – det är en mänsklig rättighet att utan ingripande kunna söka, ta emot och sprida information – vilket är precis vad fildelning handlar om – Jag citerar:
  ”Var och en har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet att utan ingripande hysa åsikter samt söka, ta emot och sprida information och idéer med hjälp av alla uttrycksmedel och oberoende av gränser.”
  Ovanstående visar också att upphovsrättens inte borde missbrukas till att beröva medborgarna från sin mänskliga rättighet att utan ingripande kunna söka, ta emot och sprida information utan att upphovsrätten enbart är ett skydd for kreatören mot KOMMERSIELLT missbruk av hans verk

  Det som är viktig är att artikel 30 i samma allmänna förklaring stipulerar:
  ”Ingenting i denna förklaring får tolkas som att det innebär en rätt för en stat, en grupp eller en enskild person att ägna sig åt en verksamhet eller att utföra en handling som syftar till att omintetgöra någon av de rättigheter eller friheter som anges i förklaringen.”
  Vilket innebär att alla – såväl enskilda personer – grupper (t ex organisationer mm) och stater som säger sig respektera dom mänskliga rättigheterna förbjuds att ägna sig åt en verksamhet eller att utföra en handling som syftar till att omintetgöra någon av de rättigheter eller friheter som anges i förklaringen.

  Så vid jag kan se gäller artikel 30 då även för Andreas Ekström vars ”war against piracy” är legendarisk i Sverige men vars ansträngningar likaväl bryter mot FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna.

 2. Mycket ska man höra innan öronen ramlar av, men av alla dumma jävla grejer jag hört toppar den här skiten om piratspel och mänskliga rättigheter fanimig allt. Oavsett vad man tycker i sakfrågan måste man ju fatta att det är ett hån mot mänskliga rättigheter att blanda in det här.

  Man blir ju helt deprimerad. Äsch, jag lägger ner internet för idag. Går och tömmer en latrin eller nåt mer givande.

 3. Att Donsan missar en poäng eller två chockar ingen, men att missa alla, det är lite som att dra klotet direkt i rännan i bowlinghallen.

  Undrar var den här totala empatistörningen bland troende pirater kommer från?

 4. Att avfärda någons argumentering med hånfulla tillmälen är lätt – att presentera egna fakta som kan motbevisa vad jag har hävdat är betydligt svårare

  Allt jag har gjort är att citera FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna
  Link: http://www.fn.se/fn-info/vad-gor-fn/manskliga-rattigheter-och-demokrati/fns-allmana-forklaring-om-de-manskliga-rattigheterna-/

  Texterna är så enkla och klara att en gymnasieelev kan förstå dem – vilket är meningen – Dessa artiklar är inte skrivna för att advokater skall kunna vända och vrida på dem utan så att helt vanliga människor skall kunna förstå sina mänskliga rättigheter

  Än så länge har jag inte sett någonting från vare sig Marcus Almgren eller Andreas Ekström där dom kan visa att jag har fel

  Artikel 19 – artikel 27:2 och artikel 30 finns där för var och en att läsa – och deras mening kan inte missförstås

  Tillmälen som ”empatistörningar” eller kraftuttryck som ”dumma jävla grejor” mm kan inte fördunkla dessa enkla och klara fakta

 5. Missad poäng ett: FN-stadgan är inte en lag, utan ett generellt och i juridiskt mening synnerligen böjligt dokument som kan (och BÖR!) tolkas i samklang med vanliga lagar. Inget enda land i världen har mig veterligen sett ett problem, eller en konflikt med FN-stadgan värd att beakta, i att lagligen skydda upphovsmän från att deras grejer stjäls.

  Missad poäng två: Stjäls? Ja! Som jag har förklarat en miljon gånger tidigare är illegal fildelning att moraliskt jämföra med en stöld, dock inte av en vara, utan av en tjänst.

  Missad poäng tre: Man kan inte veta att någon av alla de som har tankat hem det här spelet gratis faktiskt skulle ha betalat om betalning var det enda sättet att få tag på det – men man kan då dels på goda grunder anta att den siffran i varje fall inte är noll, dels konstatera det viktigaste: poängen är ju att de HAR tillgodogjort sig spelet. Utan att betala. Utan en tanke på hur spel blir till, eller hur deras beteende drabbar skaparna av detta spel. Vilket leder till…

  Missad poäng fyra: ”Empatistörning” är ett hårt ord, men fullständigt relevant. Vad ÄR det som gör att piratextremister är så benägna att kalla brottsoffers berättelser för ”snyfthistorier”? Vad är det som gör att dessa personers förluster inte är värda någonting för er?

 6. 1) Var någonstans har jag skrivit att FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna är en lag? – Skall Andreas nu tolka vad jag har sagt? – Dom mänskliga rättigheterna är menade som en ledstjärna för vanliga människor så att de vet om deras mänskliga rättigheter respekteras fullt ut ett demokratisk samhälle – Ett land som Sverige borde anpassa sina lagar till dessa mänskliga rättigheter eftersom man säger sig respektera FN: stadgan – Om inte – hur kan vi då kritisera andra länder – t ex N. Korea för att bryta mot dessa?
  Typisk för Andreas är att han inte bestrider att FN:s stadgan i sig utan han slätar över brottet med en massa missvisande ”logik” – Nej FN: stadgan är inget ”böjligt” dokument – den är inte ”juridisk” – Den är skriven så att alla och envar skall kunna förstå sina mänskliga rättigheter och se när landets regering medelst lagar bryter mot dem – Antigen accepterar och respekterar man ALLA artiklar i FN stadgan eller så gör man det inte – I det senare fallet bryter man mot dom mänskliga rättigheterna – så enkelt är det – Ingen av rättigheterna är mer eller mindre viktiga utan de skall respekteras i sin helhet

  2) Andreas förklaring att fildelning är moraliskt att jämföra med stöld betyder inte ett skvatt – Upprepning av en lögn gör inte lögnen sant
  Faktum är att den stora majoriteten av det svenska folket inte anser att fildelning är ett brott och som vi ser stödjer FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna artikel 19 denna åsikt – Två miljoner svenskar fildelar mer eller mindre öppet och deras omgivning utövar inget tryck på dem från att avhålla sig från aktiviteten allt enligt den studie från Cybernormer – Vill Andreas verkligen påstå att hans moral är så överlägsen resten av folket att den borde pådyvlas alla i Sverige?
  De flesta förstår nog att tanken att det är kriminellt eller stöld när människor broderligt och utan kommersiella vinstintressen delar filer de själva har på sina datorer med varandra är horribelt – Likaså är tanken att en person eller ett bolag skall kunna äga och utöva kontroll över en fil som kanske ligger lagrad på millioner privata datorer runt om i världen idiotisk – Det är för mig ofattbar att någon intelligent person kan förespråka en sådan ”moral”
  Andreas förklaringar bara visar att hans moraliska kompass visar i helt fel riktning och att han inte bryr sig om svenskarna i gemen och deras mänskliga rättighet att utan ingripande kunna söka, ta emot och sprida information – En sådan ”moral” vill jag inte vara delaktig i

  3) Andreas argument låter logiska men visar realiteten att logiken är felaktig – Alltsedan fildelnings begynnelse har vi fått höra hur denna aktivitet kommer att skada kreatörerna och driva dom från hus och hem eller hur bolag inte längre kan finansiera nya immateriella produkter – Har Andreas – efter mer än 10 år av fildelning – några hållbara bevis för denna syn? – Icke!!
  Faktum är att kreatörerna aldrig har tjänat så bra som under dom åren fildelningen har pågått – Det finns inte en enda tidningsartikel som har kunnat berätta om hur en stackars kreatör bevisligen har skadats av den sk illegala fildelningen under dessa mer än 10 år fildelningen har pågått
  Det är därför inte förvånande att majoriteten av dom svenska kreatörerna aldrig har protesterat mot fildelningen – Vi har aldrig sett några protestkonserter där t ex artister har bett sina fans att sluta fildela deras musik – inga demonstrationer eller andra uppseendeväckande demonstrationer för att fästa svenskarnas uppmärksamhet på deras utsatta position – Det är inte kreatörerna som har tryckt på allt strängare svenska upphovsrättslagar – t ex den lagändring år 2005 som i ett slag kriminaliserade då 1,5 miljoner fildelande svenskar för ett ”brott” som inte har några påvisbara offer så som är fallet med stöld eller misshandel – Ingen har kunnat bevisa att t ex Per Gessle har lidit av piratkopieringen – De offer som man hänvisar till – dvs dom svenska kreatörerna – är enbart INBILLADE offer – Man kan inte heller bevisa omfånget av skada – t ex att Per Gessle beviseligen har förlorat si eller så många kronor eftersom dessa förluster är enbart IMAGINÄRA – Inte heller var dom svenska kreatörena pådrivande i IPREDs tillkomst – Tittar man närmare på saken så ser man idel namn på bolag med säte i USA
  När det gäller bolag som producerar och säljer immateriella produkter och deras oerhörda förluster pga den illegala fildelningen så visar det sig att aldrig förr har det producerats så mycket musik – film – spel mm som under dessa år fildelningen har pågått och aldrig förr har svenskarna lagt ned så mycket pengar på dessa produkter som under fildelningsåren – Kombinerar man detta faktum med dom studier som säger att fildelarna köper mer immateriella produkter och går på bio och musikevenemang oftare än de som inte fildelar och Andreas logik faller ihop som ett korthus

  4) Ett kort svar är man än så länge inte har kunnat visa upp ett enda företag i branschen – dvs musik – film – spel mm som BEVISLIGEN har lidit skada av piratkopieringen – Det märkliga är att t ex filmen Mama Mia var en av dom mest nedladdade filmer – ändå gick det för fulla hus under veckor och såldes DVDn och Soundtracken som smör – Ett annat mer aktuellt exempel är TV serien ”Games Of Thrones” som för ögonblicket är den mest nedladdade tv-serien i historien – Läs gärna om vad regisören till serien har att säga om det:
  Link: http://torrentfreak.com/hbo-game-of-thrones-piracy-is-a-compliment-doesnt-hurt-sales-130401/
  Det finns faktisk ett POSITIV samband mellan ”fildelas mycket” och kommersiell framgång – Artister vars skivor fildelas mest är också dom som tjänar bäst och vice versa – Allt detta vet Andreas mycket väl – han talar bara mot bättre vetande

 7. Jag har precis kollat the Pirate Bay and KickAss Torrent angående spelet ”Game Dev Tycoon”

  The Pirate Bay visar att 4 träffar
  Den första visar att 1857 personer ”seedar” spelet men att endast 70 laddar ned den
  Den andra att 558 seedar och 12 laddar ned
  Den tredje att 101 seedar och 4 laddar ned
  Den fjärde att 49 seedar och 9 laddar ner

  KickAss Torrent ger 3 träffar med liknande resultat

  Tja – på mig imponerar inte dessa siffror – Dom visar att ”Game Dev Tycoon” inte kommer i närheten av riktiga populära spel som har tusentals nedladdare men trots det är kommersiellt framgångsrika – därav ”snyfthistoria”

 8. Det här är helt vettlöst.

  1: Du har inte sagt det, men det behövde påpekas i sammanhanget. Och som sagt: Ingen enda nation har sett ett problem att kombinera lagen om upphovsrätt med respekt för FN-stadgan.

  2. Tja, moral kräver pedagogik. Om jag är i minoritet – vilket jag betvivlar – vad gäller synen att arbete ska lönas, så länge som andra tar del av resultaten av arbetet, så får jag försöka fortsätta min pedagogiska gärning för att få fler personer att förstå sambandet mellan de egna handlingarna och dem som drabbas. Det har varit likadant med köttätarfrågan eller miljöfrågan – inte kan väl min lilla biff, min lilla bortslängda skräpbit, spela någon roll? Människan lär sig. Det går långsamt, men det går.

  3. Alla dessa personer som vittnar – tror du att de ljuger? Jag har mejl i tiotal från människor som har drabbats, och som kan visa exakt hur, hur deras musik sprids och används och hur de inte får betalt. Vet du varför de inte träder fram i större omfattning? För att de är rädda. De har sett hur Metallica och andra jagas och hånas för att de hävdar sin rätt.

  4. Du har läst den där ”Game of Thrones”-storyn lite slarvigt tror jag. Vad direktören säger är väl att piratandet inte har påverkat DVD-försäljningen negativt? Kanske bör man i stället jämföra vilken påverkan det har på legal streaming? Ja, det är klart man bör. Med legal streaming är allas rättigheter tillgodosedda på ett solidariskt och juridiskt sätt. Med piratande är de inte det. Så himla lätt att välja, moraliskt!

  Och sist men inte minst: Att blanda ihop människors rätt till information och kunskap med deras rätt att dela dataspel som de är för snåla, för lata eller för hänsynslösa att betala för är bland det värsta och dummaste piratrörelsen gör.

 9. 1) Att ingen nation fullt ut respekterar FN stadgan är ingen ursäkt för att vi också skall göra det – eller att Andreas skall acceptera att vi gör det – Frågan är dock – erkänner Andreas att FN stadgar säger att det är en mänsklig rättighet att vi utan ingripande skall kunna söka, ta emot och sprida information – Om ja – då faller alla Andreas argument

  2) Det är märkligt att Andreas vill sprida en moral som bryter mot FN:stadgan – Det är ännu märkligare när Andreas betraktar sin gärning som en moralisk pedagogisk uppfostran av det svenska folket men när ja förklarar mina ståndpunkter då är de plötsligt ”empatistörningar” trots att jag har stöd av FN stadgan som klart och tydligt hävdar:

  a) att alla och envar har rätt att utan ingripande skall kunna söka, ta emot och sprida information
  enbart skall kunna åtnjuta skydd för de materiella intressen som uppkommer från hans verk

  c) att ingen – vare sig enskilda personer – grupper eller stat skall kunna bryta mot dess rättigheter

  Det verkar på mig att Andreas enbart vill respektera dom mänskliga rättigheterna som passar honom men att han inte ser något problem i att bryta mot andra och med pedagogiska medel vill övertyga folk att det inte är något fel att göra så – Förvisso en märklig inställning

  3) Andreas frågar retorisk: ”Alla dessa personer som vittnar – tror du att de ljuger? Jag har mejl i tiotal från människor som har drabbats”
  Jag kan på liknande vis ställa den retoriska frågan ”Varför har vi då under mer än 10 år som den sk illegala fildelningen har pågått aldrig fått klara bevis på att dessa människor eller företag har drabbats av den?”
  Jag menar att det måste vara en enkel sak för Andreas att efter mer än 10 år av fildelningens härjningar kunna plocka fram några oberoende vetenskapliga studier som klart och tydligt säger att si och så många % av kreatörer har bevisligen drabbats av den sk illegala fildelningen – att si eller eller så många % av arbetsstyrkan inom branschen har drabbats av den eller att si eller så många % av företag inom branschen har fått stänga igen pga den – om inte så fortsätter jag att betrakta dessa berättelser som ogrundade snyfthistorier

  4) Varför är Andreas så angelägen att just företag skall må väl? – Upphovsrätten är inte instiftat vare sig för att stödja dessa 4 världsdominerande multinationella musikbolag eller dom 7 världsdominerande multinationella filmbolag med säte i USA – Den är inte instiftat för att hålla företags försäljning av produkter eller tjänster uppe eller stödja några företag överhuvudtaget – Upphovsrätten har alltid haft en samhälleligt syfte – Det är inte kreatören som har stått i centrum utan upphovsrättens syfte har alltid varit att vara till gagn för allmänheten och den har bara varit ett medel för att stimulera kreatörerna till större produktivitet och kreativitet – Hela ideen med upphovsrätten har förfuskats och är idag ett instrument för att förtrycka folket och hindra dom från att kunna utöva sin mänskliga rättighet enligt artikel 19 till förmån för storföretag
  Andreas hävdar – naturligtvis utan att presentera bevis – att den illegala fildelningen drabbar dom legala streamingstjänster – Varför det är mer moralisk att göda företag än att utan kommersiella vinstintressen broderligt dela filer man har på sina egna hårddiskar med varandra förklarar aldrig Andreas – Jag noterar att han noga undviker mina 2 argument i punkt #2 ovan – Jag finner det märkligt att Andreas kan tala om moral när han på ett pedagogisk vis försöker övertyga folk att det är helt OK att deras mänskliga rättighet enligt artikel 19 inskränks enkom för att behaga storindustrin – På vilkas sida står Andreas egentligen? – Ja han verkar då inte stå på medborgarnas sida och frågan är varför? – Från var jag står så är det tydlig att Andreas inte verkar vara en vän av FNs stadgan och dom mänskliga rättigheterna som klart säger att ingen stat, en grupp eller en enskild person får ägna sig åt en verksamhet eller att utföra en handling som syftar till att omintetgöra någon av de rättigheter”
  Sedan fortsätter Andreas sin retorik när han påstår: ”Att blanda ihop människors rätt till information och kunskap med deras rätt att dela dataspel som de är för snåla, för lata eller för hänsynslösa att betala för är bland det värsta och dummaste piratrörelsen gör.”
  Andreas kan dock inte förneka att FN stadgan klart och tydlig säger att det är en mänsklig rättighet att utan ingripande kunna söka, ta emot och sprida information vilket innebär att varje försök att hindra människor från att göra så bryter mot nämnda stadgan – Andreas verkar också ha glömt att ett flertal aktuella studier har visat att de som fildelar köper mer digitala produkter och går på bio och musikevenemang oftare än de som icke fildelar – Det är mot den bakgrunden obegriplig hur Andreas då kan beskylla dessa människor för att vara för snåla – för lata eller för hänsynslösa – Läser aldrig Andreas dom studier som inte passar in i hans världsbild?

  Till sist vill jag gärna klargöra att jag inte är medlem i Piratpartiet eller någon liknande rörelse – Jag är däremot en enkel demokrati- och frihetsälskande person som skäms för hur upphovsrätten i Sverige missbrukats för att behaga USA och dess storföretag på svenska medborgarnas bekostnad och att det finns intelligenta svenskar som sprider denna ideologin mot bättre vetande in

 10. Det här blir för mycket omtugg för att det ska vara meningsfullt att bemöta allt i detalj, vi får ta det viktigaste bara:

  Jag bryr mig inte särskilt mycket om storbolag eller så. Jag bryr mig om enskilda upphovsmän. Dessutom bryr jag mig om respekten för lagar. Jag tycker att man bör stifta nya om man inte gillar de gamla, inte bryta mot dem. Bilda ett parti, till exempel, som driver frågan. Så kan man ju mäta i röstetalen vilket stöd man har.

  Och jag har verkligen inte i den här diskussionen kommit närmare ett svar på frågan om varför de drabbade personerna inte är värd någon som helst respekt, varför deras förluster och ekonomiska bortfall (en hel studiomusikerindustri är bara borta i dag för att nämna en enda sak) inte är en moraliskt intressant och beaktansvärd fråga.

 11. Jag kan bara konstatera att Andreas inte kan eller vill förklara:

  a) Varför han accepterar – ja tom uppmuntrar till att bryta mot FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna artikel 19?

  b) Varför han inte kan ge en bättre förklaring på hur och varför hans moral skulle vara så mycket mer överlägsen än genomsnittssvenskens moral?

  c) Varför han kommer med obekräftade påståenden om människor som enligt hans utsago drabbas pga den sk illegala fildelningen och som lider imaginära förluster? – Han klagar sedan på piraters brist på respekt, lathet och hänsynslöshet och anklagar de som har välgrundade argument mot hans åsikter för att lida av empatistörningar

  d) Varför han säger att han inte bryr sig om storbolag men trots det i handling går deras ärenden? – Är det en slump att han beklagar sig att de tusentals nedladdningar av ”Games of Thrones” enligt honom har drabbat streamingföretag? – Är det en slump att Andreas aldrig har uttalat sig till förmån för medborgarnas rättigheter i fildelningsfrågan och att han dömer ut 2 miljoner fildelande svenskar som snåla, lata – hänsynslösa och respektlösa?

  När krutröken har skingrats då blir det tydligt att det enda argumentet som Andreas har kvar är att det enligt svensk lag är olaglig att fildela men han har inga argument för varför detta är nödvändig eller ens legitimt att vi har lagar som bryter mot FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna

  Tja – tala om empatistörningar! *ler*

 12. A. För att jag tillsammans med hela världens parlament inte sett en konflikt där Donsan ser en konflikt.

  B. Till att börja med: två miljoner fildelar illegalt, säger Donsan. ”Genomsnittssvensken” fildelar alltså INTE illegalt. Moral är sedan en bedömningsfråga. Jag vill konsumera kultur på ett rättvisemärkt sätt, du vill inte det. Jag vill försöka tillgodose allas rättigheter, du är ointresserad av upphovsmännens rättigheter. Jag väljer sedan uppfattning baserat på det. Som sagt – så himla lätt.

  C. Där vet du helt enkelt inte vad du pratar om. Jag frågar igen: Alla dessa som vittnar – tror du att de ljuger? Hävdar du på allvar att spelkonstruktörerna i det här aktuella exemplet ljuger, eller inte kan sägas ha förlorat en krona på den illegala delningen av deras produkt? De två svenska mjukvaruutvecklarna som stängde sin firma när den piratkopierade versionen slog ut betalvarianten, musikerna och låtskrivarna som trots stor popularitet inte längre kan finansiera sin verksamhet… Vi har ett trasigt system när innovationskraft och kreativitet vars resultat används storskaligt ändå inte lönas av användarna. Vi måste göra något åt det.

  D. Jag bryr mig inte om om konsekvensen av det rätta – som i det här fallet är att konsumera kultur på ett sätt som garanterar alla inblandades rättigheter – är att vi råkar gynna ett stort bolag nånstans. Det är HELT ovidkommande. (På samma sätt som det är ovidkommande att ”stora” nerladdare också ofta är ”stora” betalande kulturkonsumenter. Det blir inte mer okej att jag tar med mig en extra banan från Konsum bara för att jag brukar handla mycket där.)

  Som vanligt har du heller ingen som helst koll på vad jag egentligen säger och tycker – jag har ofta i offentliga sammanhang talat om vikten av att balansera rättigheter, att inte ha en polisstat, att pressa fram legala alternativ som möjliggör anonymiserad konsumtion av kontroversiellt innehåll… Men jag har inget hopp, givet vad jag har läst av dig, att du ska ta till dig en bredare bild. Så du får ursäkta, men… jag tror vi sätter punkt här för den här gången. Både du och jag kan alldeles garanterat använda vår tid bättre…

  Ha en trevlig helg!

 13. Jag hoppas att jag får ett sista genmäle här?

  A: I ett flertal demokratiska länder såsom t ex Schweiz, Nederländerna mm är nedladdning av filer tillåtet – De respekterar åtminstone till stora delar FN stadgan artikel 19 – Men Andreas accepterar och välkomnar den upphovsrätt som i Sverige fråntar medborgarna rättigheten att ta emot och sprida information – Ja han t om uppmuntrar människorna att fullständig strunta i FN:s stadgan om dom mänskliga rättigheterna artikel 19 – Oavsett vad Andreas hävdar för att förgylla det hela – så bryter han därmed mot dom mänskliga rättigheterna – I hans version av en rättvis värld så förbjuds människorna att ta emot och sprida information – dvs 2/3 del av deras mänskliga rättighet
  Andreas hävdar att jag är ointresserad av upphovsmännens rättigheter – Andreas LJUGER – Jag har i början av vår diskussion hävdat att upphovsmannens intressen tillvaratas i FNs stadgan om dom mänskliga rättigheterna artikel 27:2 – Andreas har däremot felat att på ett begripligt sätt förklara varför man på ett så flagrant sätt behöver bryta mot människornas mänskliga rättighet enligt artikel 19 och varför upphovsmän skall ha STÖRRE rättigheter än vad FN:stadgan stipulerar – Att misstänkliggöra pirater och anklaga dem för allt mögligt betyder inte att Andreas har rätt – det betyder bara att han saknar vettiga argument

  B. Ja – så länge de som ”vittnar” inte kan BEVISA att det är den illegala fildelningen som är boven i dramat alternativt så länge inte Andreas kan plocka fram oberoende vetenskapliga studier vars slutsatser klart och tydligt hävdar att den sk illegala fildelningen har skadat kreatörerna i Sverige under dessa mer än 10 år som fildelningen har pågått – Kan Andreas det? – Om inte så borde han avstå från att publicera overifierbara snyfthistorier – Han borde då även sluta upp med att bryta mot FNs stadgan om dom mänskliga rättigheter för då finns det inga vettiga skäl för hans (förlegade?) åsikter
  När det gäller det aktuella fallet – så visar en sökning i The Pirate Bay och KickAss Torrent att spelet inte alls är så efterfrågad och inte alls laddas ned i dom mängder som hävdas – Antalet nedladdningar brukar spegla graden av den kommersiella försäljningen – Detta är ett faktum – Ta vilken låt – film eller spel som helst som är en kommersiell framgång (eller en som någon knappt har hört talas om) och jämför det med en sökning hos The Pirate Bay eller en annan torrent sajt och vi kan se ett klart samband mellan stora nedladdningar och kommersiell framgång och vice versa
  Det var länge sedan Andreas kunde hävda saker som kanske lät logiska men inte alls var sanna – Idag finns det flera vetenskapliga studier som har avslöjat ett flertal lögner som upphovsrättsivrare förde fram åren 2005 – 2009

  C. Enligt Andreas logik så blir inte mer okej att jag tar med mig en extra banan från Konsum bara för att jag brukar handla mycket där och jag kan hålla med till vis del – Skillnaden är att ICA handlaren kan verifiera förlusten av den snattade bananen vid den årliga inventeringen – I fallet med piraterna som konsumerar mer än de som inte fildelar så
  a) försvinner inget ur upphovsrättsinnehavarens ägo – ja filen kopieras inte ens från hans dator – m a o han kan inte verifiera någon förlust – det är som jag sade förut en fråga om en imaginär förlust
  b) visar det att piraterna då bidrar mer till upphovsrättsinnehavarens inkomster än de som inte fildelar – Finns det då något vettigt skäl att kriminalisera de som lägger guldäggen och anklaga dem för att vara lata, snåla, hänsynslösa, empatistörda osv? – På mig verkar det som om det är Andreas som har tappat kontakten med verkligheten

  Till sist vill jag bara säga att Andreas verkar ha tappat stinget i fildelningsfrågan – Hans argument klingar alltmer falska – Han avfärdar allt jag har sagt (eller ignorerar argument som han inte har något svar på) utan att kunna komma med några motbevis eller kunna presentera några trovärdiga motargument – Balansen mellan människornas mänskliga rättigheter och upphovsrättsinnehavarnas rättigheter finns stadgade i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna artikel 19 och artikel 27:2 – Det är människorna som Andreas som har tippat den balansen till förmån för huvudsakligen Amerikanska världsdominerande musik- och filmbolag på bekostnad av svenskarnas mänskliga rättighet artikel 19 som Andreas med all den skicklighet han kan uppbringa som journalist försöker övertyga människorna om att det är helt OK att USA och dess ekonomiska särintressen med hjälp av stora financiella resurser och med hot och utpressning har förmått våra politiker att inskränka medborgarnas mänskliga rättighet enligt artikel 19 – Och Andreas anklagar mig för empatistörningar?
  Link: http://www.fn.se/fn-info/vad-gor-fn/manskliga-rattigheter-och-demokrati/fns-allmana-forklaring-om-de-manskliga-rattigheterna-/

 14. Jag ber om ursäkt – jag missade din punkt B där du försvarar din ”moral”
  Genomsnittssvensken ser inget fel i att folk fildelar – OM det verkligen har gått emot deras moral så skulle de har försökt att få fildelarna att avstå från aktiviteten – Cybernormer har kunnat visa att dom nuvarande svenska upphovsrättslagarna inte går i samklang med genomsnittssvenskens rättsuppfattning – Vad har Andreas att komma med?
  Andreas gör stor sak av att han försvarar rättvisan men kan inte förklara varför han då tycker att det är OK att människorna förvägras att ta emot och sprida information enligt FNs stadgan artikel 19 annat än att hänvisa till att även andra stater bryter mot den – Andreas moral är därmed på intet sätt bättre eller mer högtstående än genomsnittssvensken – Det är en fråga om maktförhållanden – Andreas förespråkar maktens (korrumperade?) moral på bekostnad av folket – De som företräder makten är i själva verket en liten minoritet som rätt ofta TROR att det är deras uppgift att fostra folket – så som Andreas ser som sin uppgift
  I en demokratisk nation bör dom folkvalda FÖRETRÄDA dem som har vald dom istället och därför avstå från att inskränka deras mänskliga rättigheter –
  Lätt? – Kanske inte – Igen har sagt att det är lätt att försvara demokratin!

 15. Det ser ut som om du argumenterar – men det är ju snarare så att du upprepar saker som redan är effektivt emotsagda. Det gör dem inte starkare som argument betraktade. I vissa sammanhang kallar man det för trollande. Det gäller även tekniken att upprepa frågor som redan har besvarats, och att anklaga motståndaren för att inte ha svarat på sådana frågor medan man tillämpar samma teknik själv.

  För ännu ett viktigt vittnesmål om hur man kan drabbas av illegal fildelning: http://www.magnusbetner.com/2012/10/vilken-typ-av-hora-ar-du/ Här kan man se att om bara ÅTTA procent hade valt den rättvisemärkta metoden, så hade Magnus Betnér gått break even. Men en överväldigande majoritet väljer att skita i det. Det är på alla vis häpnadsväckande, och inte så lite nedslående.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *