Om BS från BS och BS-effekten

En kort kommentar om ett välkänt internetfenomen som nu kommer åt en av de absolut mest ömkliga figurer som uppburit förtroendeuppdrag i svensk historia.