Övningar kring journalistik 3

Kan man med bibehållen trovärdighet placera en annons var som helst i en tidning? Kan en bilannons ligga direkt i anslutning till ett biltest som ger gott betyg åt bilen i fråga?

Svaret är enligt min mening, något förenklat: ja, absolut.

En vanlig uppfattning bland journalister är att man inte kan ha en annons för ett bilmärke på samma sida som man hyllar eller sågar denna bil. Det kan hota trovärdigheten, säger man.

Nys, säger jag.

Trovärdigheten vinner man genom att långsiktigt och konsekvent inte ens titta på annonserna. Ibland kommer då annonsören i någon mening gynnas, ibland kommer annonsören att bli arg.

Det är inte farligt. Tvärt om. Vår trovärdighet ligger i att vi säger att vi aldrig tar hänsyn till annonsers innehåll, punkt och slut. Arbetar vi bara så, helt konsekvent, kommer vi heller inte att misstänkliggöras.

Och om man är osäker kan man ju alltid fundera på hur läsare vill ha det. Var letar man efter en bokannons? Vid bokrecensionerna eller på sportsidorna? Jag har personligen inga som helst problem med att se en annons för till exempel en nätbokhandel i direkt anslutning till tidningens bokrecensioner. Jag känner mig nämligen säker på att tidningens recensenter skriver vad tusan de behagar i alla fall.

I det självförtroendet ligger oberoendet och trovärdigheten. I det nervösa sneglandet ligger motsatsen.

***

Eftersom journalisten Jan Gradvall är något av populärkulturgenrens nestor är det här, att förekomma på hans nya sajt, väldigt roligt! Texten han citerar ur kan läsas i sin helhet på Sydsvenskans kulturblogg.