Andreas Ekström

Intro

Andreas liten

Hittills

5C04C647-5B3C-4954-BFF6-C52AE35A335D

Föreläsningar

Böcker

Länkar

Om upphovsrätt

English

Som officiant

Skurkcitering

Arenagruppens verksamhet gillar jag. Bara så att det är sagt från början.

Men säg mig – hur kan man citera en recension och ändå befinna sig på den hederliga sidan om skurkcitatgränsen?

Jag skrev detta om Walter Repos reportagesamling. Arenagruppen, genom Atlas förlag, citerar detta.

Det är möjligt att jag är lite stingslig, eller att jag i efterhand känner mig mer kritisk till Repo än jag gjorde då. Eller så var känslan densamma, men jag lite extra snäll. Whatever. Jag tycker i alla fall inte att citeringen ger rätt bild av recensionens sammantagna innehåll.

Frågan är gammal för filmkritiker, som ständigt får se typ ”särklassig uselhet” citeras som ”särklassig” på affischer och dvd-omslag. Det vore trist om litteraturkritiken drogs ditåt också.