Andreas Ekström

Intro

Andreas liten

Hittills

5C04C647-5B3C-4954-BFF6-C52AE35A335D

Föreläsningar

Böcker

Länkar

Om upphovsrätt

English

Som officiant

Svara ärligt nu!

Vad är sjukast?
Att Kvibille gör en glöggcheddar?
Att jag köpte en stor bit?
Att jag vid två tillfällen av misstag har kallat den googlecheddar?
  
Free polls from Pollhost.com

…och trist nog verkar inte den här rutan fungera. Och trist nog har man ingen rätt till lite konsumentilska när grejerna man använder är gratis heller.