Tät stad, och en Borg

Malmö lider av brist på förtätning.

Jag tycker att Malmö stadsplaneringsmässigt är en fruktansvärt misslyckad stad. Ingen stad jag vet har så mycket kust men lyckas ändå dölja det så väl. Ingen stad jag vet är i oändlighet mellanmjölkad ut över åkrarna med fyravåningshus i tegel, stadsdel efter stadsdel, den ena omöjlig att skilja från den andra.

Och vad händer då? Vad väntar nu, vart går staden härnäst?

Man expanderar över fler åkrar. Man mellanmjölkar ut ännu mer. Malmö väller fram över Söderslätt som en inlandsis. Obevekligt. Införlivar åkerjorden. Nya fyravåningshus i tegel.

Malmö skulle i stället kunna förtätas. Man skulle kunna fortsätta den parentes som det jättefina bomässeområdet i Västra Hamnen ännu är, och bli en vattennära stad på riktigt. Kontrasterna mellan Malmös finaste och mest lyckade stadsdelar och de fulaste och mest misslyckade är halsbrytande. Segregationen går igen på en vanlig karta.

Det kommer att ta många årtionden att reparera vad tanklösa stadsplanerare har ställt till med om man vill ha en tätare och mer levande stad. Men det förutsätter förstås att någon vill reparera det. I dag finns det alldeles för lite som tyder på det.

***

För övrigt är jag fruktansvärt trött på Expressens eviga snuttegullande med Björn Borg. Alltid signerat Thomas Malmquist, som väl rimligen måste vara på best man-nivå med ”Burken”.