This just in

Presskommentar från Humanisterna (återgiven i sin helhet, och publicerad eftersom jag i allt väsentligt samtycker)

DO: s beslut om niqab i skolan bygger på grundläggande fel i diskrimineringslagen, som tyvärr strider mot idén om ett sekulärt och kosmopolitiskt samhälle för alla.

Diskrimineringsombudsmannen Katri Linna har idag meddelat sitt kraftigt försenade beslut i fallet med niqab i skolan. DO skriver: ”Att utestänga en elev från undervisning bara för att hon bär niqab, utan att ta hänsyn till de specifika förutsättningarna för deltagandet, strider därför enligt DO:s uppfattning mot diskrimineringslagen.”.

Diskrimineringslagen skall ha till ändamål att ”motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder”.

Formuleringen lider av en allvarlig begreppssammanblandning som dessvärre möjliggör DO:s tolkning. En av ovanstående diskrimineringsgrunder avviker på ett centralt sätt från de andra: ”Kön, könsöverskridande identitet, etnisk tillhörighet (hudfärg etc), funktionshinder, sexuell läggning och ålder” är alla egenskaper, medan ”religion eller annan trosuppfattning” är däremot ställningstaganden. I lagen bör ställningstaganden hanteras fundamentalt annorlunda ur diskrimineringssynpunkt än egenskaper.

– Diskrimineringslagen är tyvärr felaktigt konstruerad, eftersom egenskaper och ställningstaganden betraktas som samma sorts kvaliteter hos en individ, säger Christer Sturmark, ordförande för Humanisterna. Det leder i sin tur till en kollektiviserande och kategoriserande syn på individer som i sin förlängning strider mot hela idén om ett kosmopolitiskt och sekulärt samhälle. Diskrimineringslagen måste skrivas om, avslutar han.

0 svar på “This just in

 1. Så du tycker alltså att eleven i artikeln ska avstängas från undervisningen? Pga en semantiskt tveksam gräns mellan ”egenskaper” och ”ställningstaganden”, eller pga ansiktsuttryckens allt annat överskuggande betydelse?

 2. Nej, jag tycker inte att eleven ska stängas av från undervisningen. Men jag tycker, precis som Humanisterna, att lagen är illa formulerad, och jag tycker att det är problematiskt att egenskaper och ställningstaganden utan vidare buntas samman.

  Sedan är ju frågan om det alls behövs lagstiftning kring det här. Hur stort är problemet? Hur många kvinnor som bär niqab insisterar på att få arbeta i förskolan…? Samhället kan kanske tillåta sig att vänta och se lite grann.

 3. Hm. Hm. Jag tycker att Sturmark förenklar. För svenskar i allmänhet är religion och dess uttryck ett personligt val, men för ett stort antal invandrare är religionen en del av kulturen. Det handlar för dem inte om ett eget val utan om ursprung och identitet. Och så enkelt som att alla homosexuella är ”rent homosexuella” och aldrig stått vid ett vägskäl och valt mellan det ena eller det andra är det inte heller.

 4. Aha, så homosexualitet är alltså ett val. Till skillnad från kulturellt betingad religiositet. Tack och lov att Sturmark då förenklar, ty detta resonemang är alltför komplext för att låta sig följas.

 5. Nej, men det skrev jag inte. Jag skrev att det för alla homosexuella inte varit lika solklart att de är just homosexuella. En del säger att de alltid har vetat om det, andra har genomgått en process och gjort val längs vägen.

  Religion handlar för många inte om ett val av livsstil utan om en kulturell tillhörighet.

  Det jag menar är att det som Sturemark kallar egenskaper och det han kallar ställningstaganden kanske inte går att dela in på det sättet, eftersom de båda går in i varandra.

  Men visst, vill man kan man kyligt skära härs och tvärs i människors identitet och känsloliv och kalla det humanism. (Ja, jag blev grinig).

 6. Jag vill ju ogärna skriva att du missat poängen, men du har ju missat poängen.

  Vad ska ligga i ”religion eller annan trosuppfattning”? Vadå trosuppfattning, liksom. På den ena sidan så ska vi sky nynazister som pesten, men på den andra siden så får vi inte diskriminera baserat på trosuppfattning. Jaja, jag säger inte att nazismen är en religion, men folk tror ju på alla möjliga löjliga saker (inklusive judeutrotningens icke-existens) så vem avgör vad som är en trosuppfattning som inte får diskrimineras och vad som bara är dumheter som inte alls ska tolereras?

  För min del får folk gärna gå runt med en niqab på huvudet, eller en nybakad capricciosa om så, men att luddigt lagstifta om att vissa typer av åsikter/ställningstaganden inte får diskrimineras är ju obegripligt.

 7. religion = ideologi. har vi undantagslagar och specialregler för kristna, muslimer, judar, hinduer etc så ska vi banne mig ha det för kommunister, libertarianer, konservativa etc också.

  på dagens arbets- och bostadsmarknad missgynnas t ex hängivna fans av marilyn manson (de som väljer att klä sig som sin idol) och det är inget de kan göra åt det, trots att marilyn manson i allra högsta grad är en person som lever och verkar – något som inte är objektivt fastslaget om t ex gud och den helige ande.

 8. Marcus och Indy, jag har inte missat poängen. Jag är uppvuxen i ett invandrartätt område och har utvandrat till Balkan. Jag vet mer än väl att det inte går att dra ett rakt och snyggt streck mellan etnisk tillhörighet och religion eller lätt sortera in den där listan under rubrikerna egenskap och ställningstagande.

  Sedan är det ju naturligtvis så som Marcus skriver, var drar vi gränsen? Vad är vi villiga att acceptera? Och luddig är lagen absolut. Jag försöker bara säga att det inte är så märkligt att lagen också omfattar den som pga av ”religion eller annan trosuppfattning” är avvikande.

 9. Som försök att problematisera diskrimineringsbegreppet failar detta hårt. Det är långt ifrån uppenbart att begreppen som nämns just faller i dessa två kategorier. En högerkristen hade nog hävdat homosexualitet som ett ställningstagande. Någonstans måste det finns objektiva egenskaper hos begreppen som diskuteras annars blir inte Sturmarks tyckande viktigare än någon annans.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *