’Tis the season!

Saker att lägga märke till:

* Bonos otroliga röst gör att man inte kräks på vad han faktiskt sjunger, nämligen ”well, tonight thank God it’s them instead of you”…

* Han som spelar maraccas på slutet är väldigt lik Morten Harket, utan att vara han, tror jag. Eller?

* Paul Youngs röst och utseende hör perfekt ihop: mjäkighet at it’s finest.