Ur kapitel elva, ”Ondska, godhet och politik”

Då är vi inne i bokens analysdel, som består av tre kapitel och ett kort efterord, samlade under rubriken ”Tre vägar framåt”. Kapitel elva, som ni får ett litet smakprov på här, inleds i Washington och innehåller ett antal intervjuer som rör Googles politiska arbete, vilket i sin tur hör ihop med godhetsbegreppet. Det låter jag dock ett par svenska docenter i filosofi diskutera, som här:

***

Johan Brännmark är docent i praktisk filosofi vid Lunds universitet. Hemma träffar jag honom över en lång lunch för att förstå lite mer av godhetsbegreppet. Hur långt in i ett företags kärna kan man placera det? Vad förpliktigar det till? När vinstintresset och moralen inte kommer överens, vad gör vi då?

– Till att börja med kan man ju tänka sig att det finns ett ekonomiskt vinstintresse i att vara eller uppfattas som moralisk, framför allt på lång sikt. Okej, så Google väljer bort att tjäna pengar på sin annonsfria startsida. Men det gör de ju eftersom de tror att de kan tjäna ännu mer på längre sikt genom att avstå snabba cash nu, säger Johan Brännmark.

Google har valt bort de kortsiktiga vinster man kan räkna hem som företag på att bete sig illa. Är det en uppoffring, i djup mening, eller ett upplyst egenintresse? Johan Brännmark föreslår det senare.

– Om vi inte beter oss okej mot våra kunder kommer folk inte vilja vara i närheten av oss. Det blir inga livslånga relationer för den som inte kan se det långvariga. Det är det upplysta egenintresset. Men det visar ju också att moral och egenintresse inte alltid står i motsättning till varann.

Google finner sig själva allt oftare vid olika typer av vägskäl där det inte är helt givet vad som är gott och vad som är ont. Att sprida all världens information till alla är förmodligen gott i mångas ögon. Men många skulle också säga att det är gott att respektera de eventuella rättigheter som finns i upphovsrätts- och patentskyddat material. Två goda som inte så enkelt låter sig förenas. Lägg till det globaliseringen och Googles av naturen världsomspännande ambition. Saker som inte är onda i USA är onda på annat håll.

Här finns då alldeles självklart ett teknokratiskt alternativ: skanna, organisera, gör sökbart. Googles eviga projekt. Och då gör Google förstås det. Vid en värdekonflikt där två goda står mot varann väljer Google den sida där tekniken finns. Ingenjörens mål får avgöra. Ingenjörens mål är per definition gott, om inte motsatsen med kraft bevisas.

0 svar på “Ur kapitel elva, ”Ondska, godhet och politik”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *