Välkommen, biskopen!

I dag har Mediernas etiknämnd möte, och vi välkomnar Karin Johannesson som är biskop i Uppsala som ny ledamot.

Färgmatchning? Ganska bra! Men en slump, jag lovar.